nazevobjednatelterminpopis
Ocenění prací na rozestavěném RDxxxxx20-04-2015ocenění provedených prací podle projektu a fotodokumentace
Stanovení obvyklé ceny zpětného odkupu vytěžených materiálů u ŘSD ČRxxxxx27-11-2015Stanovení obvyklé ceny u vybraných komodit - asfaltový recyklát, svodidla, ocel
Ocenění provedených stavebních prací při rekonstukci po povodníchxxxxx31-08-2015Rekonstrukce bytu po povodních
Obvyklá cena vícenákladů spojených s prodloužením termínu dokončeníxxxxx07-08-2015Posouzení vícenákladů vzniklých jako odpovědnostní závazek zadavatele